Vil du lese om "Slaget i Lyngør" i eget vindu  klikk her!
   
 
"SLAGET I LYNGØR"


I perioden 1807 - 1812 var Danmark-Norge i krig med engelskmennene på grunn av Napoleonskrigene ute i Europa.

Fregatten "Najaden" ble bygget i Danmark og kom til Norge sommeren 1812, sammen med 3 andre brigger. "Najaden" var det siste store krigsskipet i den tidligere så store dansk-norske marinen. Skipet hadde ialt 42 kanoner og en besetning på 315 mann.

6.juli 1812 kom "Najaden" til Lyngør for å søke havn. Den dansk-norske flåten på fire skip var da på flukt fra engelskmennene og deres store linjeskip "Dictator" under ledelse av Capt. James Steward. Engelskmennene hadde oppdaget den dansk-norske flåten som lå for anker ved Sandøya litt vest for Lyngør.

"Najaden" og briggene ankret opp i sundet i Lyngør, og lå opp mot vinden som kom fra sydvest. Her trodde de at de lå trygt, og at ingen engelskmann ville være så dumdristig å følge etter dem inn i så trange og ukjente farevann. Men det skulle vise seg at ut på kvelden ved 9-tiden kom "Dictator" seilende inn Store Svalsund i Lyngør. Skipet gikk på grunn med baugen i Lyngørsiden, og lå på tvers av sundet med hele sin bredside rettet mot "Najaden". Man forsøkte fortvilet å få "Najadens" bredside rettet mot fienden, men mislyktes i dette.

Så denne sommerkvelden ble det utkjempet den blodigste kamp under den 5 år lange krigen. Kapt. Holm ombord på "Najaden" kjempet mot overmakten. Mastene på skipet ble brukket, skipet tok etterhvert fyr og begynte å synke. Av fregattens 315 mann døde 133 av dem, og 102 ble såret.

Den dansk-norske marine sto nå tilbake uten noen store krigsskip.